I Parafialny Konkurs Biblijny

Ewangelia wg św. Marka

Złotniki, 11 maja 2013

Przebieg konkursu

Runda I

wszyscy

  • trzy pytania dla każdego
  • test

Runda II

wszystkie dzieci i sześcioro dorosłych

  • dwa pytania dla każdego
  • test
  • niespodzianka

Finał

wszystkie dzieci i troje dorosłych

  • dwa pytania dla każdego
  • niespodzianka

Punktacja

  • poprawna odpowiedź - 2 punkty
  • częściowo poprawna odpowiedź - 1 punkt
  • zła odpowiedź lub jej brak - 0 punktów

Pytania dla grupy 1.

klasy 1 - 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pytania dla grupy 2.

klasy 4 - 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Pytania dla grupy 3.

gimnazjum i starsi...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 [41 42]

Niespodzianka finałowa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Pytania dla grupy 1.

Pytanie 1.

Jak ubierał się Jan Chrzciciel?

Odpowiedź:

Nosił ubranie z wielbłądziej sierści oraz pas skórzany.

Pytanie 2.

Czym specjalnym żywił się Jan Chrzciciel?

Odpowiedź:

Szarańczą i miodem leśnym.

Pytanie 3.

Jak długo przebywał Jezus na pustyni?

Odpowiedź:

Czterdzieści dni.

Pytanie 4.

Kto usługiwał Jezusowi na pustyni?

Odpowiedź:

Aniołowie

Pytanie 5.

Jak nazywała się rzeka, nad którą Jezus przyjął chrzest od Jana?

Odpowiedź:

Jordan.

Pytanie 6.

Czym zajmowali się bracia Szymon i Andrzej, kiedy spotkał ich Pan Jezus?

Odpowiedź:

Łowili ryby.

Pytanie 7.

Jak nazywało się jezioro, nad którym Jezus powołał dwóch pierwszych uczniów?

Odpowiedź:

Genezaret.

Pytanie 8.

W jaki sposób chory paralityk dostał się do zatłoczonego domu, gdzie siedział Jezus?

Odpowiedź:

Został opuszczony przez dziurę w dachu.

Pytanie 9.

Co powiedział Jezus podczas burzy na jeziorze do uczniów, którzy go obudzili?

Odpowiedź:

„Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary!” (Mk 4,40)

Pytanie 10.

Ile lat miała dziewczynka, którą wskrzesił Jezus?

Odpowiedź:

Dwanaście.

Pytanie 11.

Jak miał na imię tata dziewczynki, którą wskrzesił Jezus?

Odpowiedź:

Jair.

Pytanie 12.

Jak miał na imię niewidomy żebrak pod Jerychem?

Odpowiedź:

Bartymeusz.

Pytanie 13.

Na jakim zwierzęciu wjechał Jezus do Jerozolimy?

Odpowiedź:

Na osiołku.

Pytanie 14.

Ile pieniędzy wrzuciła do skarbony uboga wdowa?

Odpowiedź:

Dwa pieniążki, czyli jeden grosz.

Pytanie 15.

Co oznacza „Golgota”? Co się tam wydarzyło?

Odpowiedź:

Miejsce Czaszki. Został tam ukrzyżowany Pan Jezus.

Pytanie 16.

Co się stało z ubraniem zdjętym z Pana Jezusa przed Jego ukrzyżowaniem?

Odpowiedź:

Żołnierze podzielili między siebie Jego szaty i rzucili los o Jego tunikę.

Pytanie 17.

Jaki „napój” podawano Jezusowi na Golgocie?

Odpowiedź:

Wino zaprawione mirrą.

Pytanie 18.

Co się stało z zasłoną przybytku świątyni po śmierci Pana Jezusa?

Odpowiedź:

Rozdarła się z góry na dół.

Pytanie 19.

O co martwiły się kobiety idące do grobu Jezusa po Jego śmierci?

Odpowiedź:

Martwiły się o to, kto odsunie im duży kamień, którym zasłonięto wejście do grobu.

Pytanie 20.

Kto poszedł rano do grobu Jezusa?

Odpowiedź:

Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba i Salome.

Pytanie 21.

Kogo spotkały kobiety, które poszły rankiem do grobu Jezusa?

Odpowiedź:

Młodzieńca ubranego w białe szaty.

Pytanie 22.

Do jakiego ziarnka porównał Jezus Królestwo Boże?

Odpowiedź:

Do ziarnka gorczycy.

Pytanie 23.

W jednej z przypowieści Jezus mówił o przedmiocie, którego się niczym nie przykrywa ani nie chowa pod łóżkiem. Jaki to przedmiot?

Odpowiedź:

Zapalona lampa.

Pytanie 24.

Do jakich pojemników uczniowie zbierali resztki chlebów i rybek po cudownym rozmnożeniu chleba?

Odpowiedź:

Do koszów.

Pytanie 25.

Na jakim drzewie Jezus szukał owoców, gdy był głodny wchodząc do Jerozolimy?

Odpowiedź:

Na drzewie figowym.

Pytanie 26.

Kto był ukrzyżowany obok Pana Jezusa?

Odpowiedź:

Dwaj złoczyńcy.

Pytanie 27.

Ile razy Piotr zaparł się Pana Jezusa?

Odpowiedź:

Trzy razy.

Pytanie 28.

Jak miał na imię zbrodniarz, którego uwolnienia zażądali Żydzi?

Odpowiedź:

Barabasz.

Pytanie 27.

Czym namaściła głowę Jezusa kobieta w Betanii?

Odpowiedź:

Olejkiem (nardowym, bardzo drogim).
Pytania dla grupy 2.

Pytanie 1.

Ile razy w ewangelii Marka Pan Jezus zapowiadał swoją mękę i zmartwychwstanie?

Odpowiedź:

Trzy.

Pytanie 2.

Których uczniów wg Marka powołał Jezus jako pierwszych?

Odpowiedź:

Szymona i Andrzeja.

Pytanie 3.

Z jakim problemem zgłosił się do Jezusa bogaty młodzieniec i jakiej rady udzielił mu Jezus?

Odpowiedź:

Chciał wiedzieć, co ma czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Jezus poradził mu, by zostawił wszystko i poszedł za Nim.

Pytanie 4.

Jakiego porównania użył Jezus mówiąc o trudnościach związanych z wejściem do Królestwa Niebieskiego przez bogatych?

Odpowiedź:

Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa Bożego

Pytanie 5.

Kogo Jezus nazywa swoimi braćmi, siostrami, matką?

Odpowiedź:

Tych, którzy pełnią wolę Bożą.

Pytanie 6.

Którzy uczniowie byli świadkami przemienienia Jezusa na górze?

Odpowiedź:

Piotr, Jakub i Jan.

Pytanie 7.

Z ilu rozdziałów składa się ewangelia wg św. Marka?

Odpowiedź:

Z szesnastu.

Pytanie 8.

Jak mieli na imię dwaj synowie Zebedeusza?

Odpowiedź:

Jakub i Jan.

Pytanie 9.

Dokończ zdanie: „Nie potrzebują lekarza ...”

Odpowiedź:

„...zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają”

Pytanie 10.

W jaki szczególny dzień został uzdrowiony przez Jezusa człowiek z uschłą ręką?

Odpowiedź:

W szabat.

Pytanie 11.

Jaki los spotkał ziarna z przypowieści o siewcy?

Odpowiedź:

Padły: na drogę, na miejsca skaliste, między ciernie oraz na żyzną ziemię.

Pytanie 12.

Jakie polecenie wydał Jezus, kiedy wskrzesił córkę Jaira?

Odpowiedź:

Polecił, aby jej dano jeść.

Pytanie 13.

Kto pierwszy zobaczył Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?

Odpowiedź:

Maria Magdalena.

Pytanie 14.

Jakie były objawy choroby teściowej Piotra?

Odpowiedź:

Gorączka.

Pytanie 15.

Dlaczego faryzeusze uważali za niestosowne to, że uczniowie zrywali po drodze kłosy?

Odpowiedź:

Ponieważ było to w dzień szabatu.

Pytanie 16.

Co polecił Jezus człowiekowi, który miał uschniętą rękę?

Odpowiedź:

,,Wyciągnij rękę!''

Pytanie 17.

Ilukrotny plon dawało ziarno zasiane przez siewce na żyznej ziemi?

Odpowiedź:

Trzydziesto-, sześćdziesięcio- i stokrotny.

Pytanie 18.

Jakie napomnienie dawał Jan Chrzciciel Herodowi?

Odpowiedź:

Mówił mu, ze nie może mieć za żonę żony swojego brata Filipa.

Pytanie 19.

Jak Jezus odpowiedział na prośbę Syrofenicjanki? Jak na tę odpowiedź zareagowała Syrofenicjanka?

Odpowiedź:

Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a dawać psom. Syrofenicjanka odparła, ze szczenięta żywią się z resztek niezjedzonych przez dzieci.

Pytanie 20.

O co prosiła Jezusa Syrofenicjanka?

Odpowiedź:

O uwolnienie swojej córeczki od złego ducha.

Pytanie 21.

Co powiedział Jezusowi do głuchoniemego w chwili, gdy Go uzdrawial?

Odpowiedź:

"Effatha", to znaczy: "Otwórz się".

Pytanie 22.

Jakie gesty wykonał Jezus wobec głuchoniemego w okolicach Dekapolu?

Odpowiedź:

Wziął go na bok, włożył palce w jego uszy, śliną dotknął mu języka.

Pytanie 23.

Jak uczniowie reagowali widząc dzieci przychodzące do Jezusa?

Odpowiedź:

Zabraniali im.

Pytanie 24.

Kto poprosił Piłata o wydanie ciała Jezusa po Jego śmierci?

Odpowiedź:

Józef z Arymatei.

Pytanie 25.

Dlaczego paralityk został spuszczony przez dach?

Odpowiedź:

Ponieważ w domu był zgromadzony liczny tłum, więc nie mogli się tam dostać.

Pytanie 26.

Jakie zwierzęta są wymienione w ewangelii św. Marka? Wymień co najmniej dwa.

Odpowiedź:

Jest ich wiele, na przykład: wielbłąd, gołębica, świnie, osiołek, pies...

Pytanie 27.

Kogo postawił Jezus za wzór uczniom, gdy oni kłócili się, kto z nich jest największy?

Odpowiedź:

Dziecko.

Pytanie 28.

Jaki zarzut postawili niektórzy z obecnych kobiecie, która namaściła głowę Jezusa drogocennym olejkiem?

Odpowiedź:

Że zmarnowała drogi olejek, który można było sprzedać (za trzysta denarów), a pieniądze rozdać ubogim.
Pytania dla grupy 3.

Pytanie 1.

Jakie jest największe przykazanie? Zacytuj możliwie najdokładniej.

Odpowiedź:

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych».

Pytanie 2.

Ile razy w ewangelii wg Marka opisany jest cud rozmnożenia chleba? Ile było chlebów i ryb przed rozmnożeniem? Ile koszów ułomków zebrano?

Odpowiedź:

Dwa opisy. W pierwszym: pięć chlebów i dwie ryby, dwanaście koszów ułomków. W drugim: siedem chlebów i kilka ryb, siedem koszów ułomków.

Pytanie 3.

Kim był z zawodu Lewi powołany przez Jezusa?

Odpowiedź:

Celnikiem (poborcą podatków).

Pytanie 4.

Z kim rozmawiał Jezus na górze przemienienia?

Odpowiedź:

Z Mojżeszem i Eliaszem.

Pytanie 5.

Co powiedział Głos z obłoku na górze przemienienia?

Odpowiedź:

To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!

Pytanie 6.

Czego dotyczy ostatni rozkaz Jezusa?

Odpowiedź:

,,Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!''

Pytanie 7.

Kto był ojcem Jakuba i Jana?

Odpowiedź:

Zebedeusz.

Pytanie 8.

Którzy uczniowie byli świadkami uzdrowienia teściowej Szymona przez Jezusa?

Odpowiedź:

Szymon Piotr, Jakub i Jan.

Pytanie 9.

Co powiedział Jezus do wniesionego paralityka, co bardzo oburzyło uczonych w piśmie?

Odpowiedź:

Odpuszczone są twoje grzechy.

Pytanie 10.

Kogo faryzeusze stawiali uczniom Jezusa jako wzór postu?

Odpowiedź:

Jana Chrzciciela i jego uczniów.

Pytanie 11.

Do czego porównywał Jezus Królestwo niebieskie w przypowieściach?

Odpowiedź:

Do nasienia wrzuconego w ziemię, do ziarna gorczycy.

Pytanie 12.

Co zrobił Jezus z duchem nieczystym określanym jako legion?

Odpowiedź:

Pozwolił mu wejść w stado świń.

Pytanie 13.

Jak liczne było stado świń, w które posłał Jezus ducha nieczystego?

Odpowiedź:

Dwa tysiące.

Pytanie 14.

Jak miał na imię i kim był ojciec dziewczynki wskrzeszonej przez Jezusa?

Odpowiedź:

Jair, przełożony synagogi.

Pytanie 15.

Komu pozwolił pójść ze sobą Jezus udając się do umierającej dziewczynki?

Odpowiedź:

Piotrowi, Jakubowi i Janowi.

Pytanie 16.

Co powiedział Jezus do ludzi zawodzących przed domem Jaira?

Odpowiedź:

Że dziewczynka nie umarła, tylko śpi.

Pytanie 17.

Jakie wydarzenie bezpośrednio poprzedzało rozpoczęcie publicznej działalności Jezusa?

Odpowiedź:

Kuszenie na pustyni.

Pytanie 18.

„Kto by między wami chciał się stać wielkim...”

Odpowiedź:

„... niech będzie sługą waszym”.

Pytanie 19.

Jakimi słowami wołał Bartymeusz Jezusa?

Odpowiedź:

„Synu Dawida, ulituj się nade mną”.

Pytanie 20.

Jaki szczególny znak miał pomóc uczniom odnaleźć miejsce na przygotowanie Paschy dla pozostałych?

Odpowiedź:

Spotkanie człowieka niosącego dzban wody.

Pytanie 21.

Jak długo trwał mrok towarzyszący umieraniu Jezusa na krzyżu?

Odpowiedź:

Trzy godziny (od godziny szóstej do dziewiątej).

Pytanie 22.

Jakie ostatnie słowa zawołał Jezus z krzyża przed swoją śmiercią?

Odpowiedź:

Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?

Pytanie 23.

Jaki znak towarzyszył śmierci Jezusa?

Odpowiedź:

Rozdarcie zasłony przybytku świątyni.

Pytanie 24.

Co powiedział setnik będący świadkiem śmierci Jezusa?

Odpowiedź:

„Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym”

Pytanie 25.

Jakie kobiety były obecne przy śmierci Jezusa na krzyżu?

Odpowiedź:

Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba Mniejszego i Józefa, i Salome

Pytanie 26.

Jan Chrzciciel zapowiadał przyjście Jezusa podkreślając swoją małość na tle Jego wielkości. Jakim obrazem posłużył się w tej wypowiedzi?

Odpowiedź:

,,Nie jestem godzien schylić się i rozwiązać rzemyk u Jego sandałów"

Pytanie 27.

Co ujrzał Jezus, gdy wychodził z wód Jordanu po swoim chrzcie?

Odpowiedź:

Rozwierające się niebo i Ducha w postaci gołębicy.

Pytanie 28.

Co zalecił Jezusowi trędowatemu, którego uzdrowił?

Odpowiedź:

Aby poszedł i pokazał się kapłanowi.

Pytanie 29.

Gdzie znajdował się Lewi w chwili, gdy powołał Go Pan Jezus?

Odpowiedź:

W komorze celnej.

Pytanie 30.

Jaki zarzut faryzeuszy Jezus odparł opowiadając przypowieść o mocarzu, którego dom zostaje ograbiony?

Odpowiedź:

Faruzeusze zarzucali Mu, ze wypędza złe duchy mocą ich przywódcy (Belzebuba).

Pytanie 31.

Dokąd spieszył się Jezus, gdy zatrzymała Go w drodze kobieta cierpiąca na krwotok?

Odpowiedź:

Do domu Jaira.

Pytanie 32.

Kto zatrzymał Jezusa, gdy On spieszył się do domu Jaira?

Odpowiedź:

Kobieta cierpiąca na krwotok.

Pytanie 33.

Co mieli zrobić uczniowie, gdy przyjdą do miasta, którego mieszkańcy ich nie przyjmą i nie będą słuchać?

Odpowiedź:

Strząsnąć proch ze swoich nog wychodząc z tego miasta.

Pytanie 34.

Jaka opinie o Jezusie głosił Herod, gdy imię Jezusa stało się znane w okolicy?

Odpowiedź:

Twierdził, ze Jan Chrzciciel powstał z martwych.

Pytanie 35.

O co prosili Jezusa mieszkańcy krainy, w której zly duch wpędził do jeziora stado świń?

Odpowiedź:

Prosili Go, aby odszedł z ich granic.

Pytanie 36.

Jakim przykładem saduceusze próbowali przekonać Jezusa, że nie ma zmartwychwstania?

Odpowiedź:

Opisali sytuację siedmiu braci, którzy zgodnie z prawem lewiratu mieli za żonę tę samą kobietę.

Pytanie 37.

Jakiego nominału monetą posłużył się Jezus zapytany o to, czy należy płacić podatki?

Odpowiedź:

Denarem (był to odpowiednik dziennego wynagrodzenia robotnika).

Pytanie 38.

O co (dokładnie) prosili Jezusa ludzie, którzy przyprowadzili do Niego głuchoniemego?

Odpowiedź:

Aby położył na niego rękę.

Pytanie 39.

Zapisem czyich mów jest ewangelia wg św. Marka?

Odpowiedź:

Świętego Piotra.

Pytanie 40.

Dokończ zdanie wypowiedziane przez Jezusa w Ogrójcu: ,,Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; ...''

Odpowiedź:

,,...duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe.''

Pytanie 41.

Przed czym ostrzegł Jezus swoich uczniów, gdy oni rozmawiali z sobą o tym, ze zapomnieli chleba?

Prosimy o zapisanie odpowiedzi na kartce.

Odpowiedź:

Przed kwasem faryzeusów i Heroda.

Pytanie 42.

Jakim cytatem ze Starego Testamentu Jezus zapowiedział, że uczniowie opuszczą Go w chwili śmierci?

Prosimy o zapisanie odpowiedzi na kartce.

Odpowiedź:

,,Uderzę pasterza, a rozproszą się owce'' (Za 13,7)

Obrazy

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8

9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16

Pytania dodatkowe

Pytanie 1.

Ilu uczniów wybrał Jezus? Wymień ich imiona.

Odpowiedź:

Dwunastu: Szymon Piotr, Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub, Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz

Pytanie 2.

Wymień jak najwięcej przypowieści opisanych przez św. Marka.

Odpowiedź:

o siewcy, o lampie, o mierze, o zasiewie, o ziarnku gorczycy, o przewrotnych rolnikach

Pytanie 3.

Wymień jak najwięcej uzdrowień opisanych przez św. Marka.

Odpowiedź:

pierwszego opętanego, teściowej Szymona, trędowatego, paralityka, człowiek z uschłą ręką, drugiego opętanego – legion, kobieta cierpiąca na krwotok, córka Jaira, córka Syrofenicjanki, głuchoniemego, niewidomego, epileptyka, niewidomego Bartymeusza

Pytanie 4.

W jaki sposób faryzeusze arcykapłani wystawiali Jezusa na próbę i jakie zarzuty przeciw Niemu wysuwali? Wymień jak najwięcej takich sytuacji.

Odpowiedź:

czyją mocą wypędza złe duchy?, czy wolno oddalić żonę?, jakim prawem wprowadza porządki w świątyni?, czy płacić podatki cezarowi?, sprawa zmartwychwstania, największe przykazanie

Przerwa