Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wniebowzięcie NMP

Drukuj PDF

chlebPanie dobry jak chleb

Ziarna zbierzemy odrzucimy chwasty, bo łan dojrzewa pachnie świeżym chlebem...

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj - prosimy w modlitwie  Ojcze  nasz.

Pragnienie zaspokajania głodu  przez wszystkie stworzenia jest ogromne. Człowiek nie może żyć bez chleba. W chlebie jest zaczarowana praca ludzkich rąk – tak powiedziało o nim dziecko.  Lecz tym, który daje nam chleb jest sam Bóg. To On tchnął w Ziemię „swój oddech” - by przykryć jej nagość ziołami rozlicznymi, by ziemia wydała rośliny zielone i trawy dające nasiona według swego gatunku i drzewa rodzące owoce, w których były nasiona według ich gatunku. ... Tobie gwoli w kłosianym wieńcu lato chodzi i daje plon zbóż – obfity, karmiący ludzi.

 

Człowiek został stworzony aby chwalił Boga, cześć mu oddawał i służył Mu, a  przez to zbawił swoją duszę. Wszystkie zaś inne dzieła Boże zostały stworzone dla człowieka. Człowiek powinien posługiwać się wszystkim w takiej mierze, aby osiągnąć cel jakim jest zbawienie i wyrzekać się tego, co go od tego celu odwodzi. Zachłanność ludzka czyni go nienasyconym wobec dóbr ziemskich. Stosunek człowieka do przyrody i innych stworzeń nie uwzględnia ich natury. Rodzą się klęski głodu, powodzi, suszy. Nasycić się do reszty wolno tylko Bogiem; wszystko inne wymaga dystansu i rozumnego gospodarzenia.

Każdy chleb - powszedni, ten który kupujemy w sklepie, ten który spożywamy, ten który zabieramy do szkoły czy pracy i ten który leży w koszu na śmieci - niech przypomina, że chleb to dar Boży. W tym chlebie jest „tchnienie Boga”. Przepraszając za pogardę odrzuconego chleba wspomnijmy na ludzi głodujących i na Ewangelię o cudownym rozmnożeniu chleba na pustkowiu i na cud sypiącej się z nieba manny, którą żywił się lud Mojżeszowy w drodze do Ziemi Obiecanej – do swojego raju. Dajcie im jeść, aby w drodze nie ustali - mówi Pan do swoich uczniów; tak też woła do nas i dzisiaj - dzielcie się z ubogimi,  pragnącym  dajcie pić, nakarmcie głodnych.

W znaku Chleba pozostał na zawsze z nami. W Białym Opłatku z mąki pszennej utajony jest Bóg, którego wolno nam spożywać. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Chociaż nie jestem godny przyjąć Ciebie Boże, proszę powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przyjęcie Chleba otrzymanego w darze do Boga Najwyższego -  to otwarcie drzwi do nieba.

Co roku 15 sierpnia w  uroczystość  Wniebowzięcia  Najświętszej  Marii  Panny przynosimy do kościołów  wieńce  dożynkowe  i bochny chleba, by dziękować Bogu za te życiodajne dary.  Nie ma bowiem życia bez chleba codziennego i bez Chleba Eucharystycznego... pobłogosław  Panie nas i te  dary , które spożywać  będziemy.

Słowa  kardynała Suenensa, niech zapadną nam w serce i zakiełkują jak ziarno w żyznej glebie, by wydać plon obfity:

Niech będę dla innych chlebem, tak jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia.

Oprac. Ewa Zarębska