Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Wakacje z Bogiem, hymnami i psalmami

Drukuj PDF

zdjęcieCzas wakacji to czas odpoczynku, czas odnowy fizycznej i duchowej, czas zabawy i czas kontemplacji, czas otwarcia się na ludzi i na Boga.

"Wszechmocny Dawco Jasności, kiedy już noc się skończyła
zapalasz światłem pogodnym, dzień który wszystko ogarnia".


Budzimy się rankiem i witamy z radością wakacyjny słoneczny dzień. Na usta nasze ciśnie się hymn:

"O Najświętszy Boże w niebie, który cały obszar Ziemi
Barwisz blaskiem promienistym i powiększasz jego piękno.
(...)
Zapaliłeś dnia czwartego żar promienny tarczy słońca
(...)
Rozdzieliłeś dzień od nocy kładąc im granice trwania".

 

Wybraliśmy urlop w różnych miejscach - nad morzem, w górach, wśród jezior, lasów i pól, w miastach jeszcze nam nieznanych. Ale gdziekolwiek byśmy nie byli,

"Pan spogląda z nieba, widzi wszystkich ludzi,
patrzy z miejsca gdzie przebywa na wszystkich mieszkańców ziemi".


Ogarniamy wzrokiem piękno, które stworzył Bóg - morza, oceany, lądy, przestworza...

"Przez słowa Pana powstały niebiosa, wszystkie gwiazdy przez tchnienie Jego.
On morskie wody gromadzi jak w bukłaku, otchłanie oceanów w zbiornikach".


Podczas wędrówek po sięgających nieba górach, gdy stajemy na szczycie, płynie z ust pieśń uwielbienia:

"Wielkie i godne podziwu są Twoje dzieła,
Panie Boże Wszechwładny".


Choć ciało nasz zmęczone, usta spragnione wody, dusza woła:

"Jak łania pragnie wody ze strumienia,
tak dusza moja pragnie Ciebie Boże".


Piękno, które widzimy, czyni nas bardziej wrażliwym na bliskość Boga i możemy zaśpiewać:

"Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie,
pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie odpocząć mogę,
orzeźwia moją duszę".


Wśród spokojnej toni jezior relaksuje nas cisza, urzekają ptaki wodne, cieszą oko kolorowe ważki i pluskające ryby, uświadamiamy sobie, iż:

"Sprawiłeś Boże potężny, że woda dała początek stworzeniom, które w niej żyją,
a także ptakom powietrznym.
Choć wspólne łączy je źródło, gdzie indziej teraz mieszkają,
bo jedne trwają w głębinach a drugie w niebo się wznoszą".


Podczas wędrówek wśród pól i łąk, usłanych łanami zbóż, kwiatami i ziołami, śpiewajmy hymn:

"Wszechmogący Stwórco świata
Tyś oddzielił ląd od wody, aby fale nie wchłonęły ziemi nowonarodzonej.
Chcesz by ona była płodna
ziarno, kwiaty i owoce, które swoim żyznym plonem, karmią ludzi i zwierzęta".


W całym tym świecie panuje ład, a w hierarchii istot żywych na najwyższym poziomie Bóg ustanowił człowieka.

"Boże, Stworzycielu ludzi
ład we wszystkim zaprowadzasz.
Każesz ziemi rodzić płazy i gatunki innych zwierząt.
Często większe od człowieka,
są posłuszne jego woli.
Chciałeś bowiem oby zawsze były wszystkie mu poddane".


Mijamy często stojący przy polnej drodze krzyż lub kapliczkę z figurą Chrystusa. Przystańmy i powiedzmy:

"Witaj Krzyżu zwycięski zbroczony krwią Chrystusa,
ceno naszej wieczności zdobyty Jego męką".


"Bogu w Trójcy Jedynemu,
niech zawsze będzie chwała
cała ziemia niech sławi najświętszy znak zbawienia"


Kiedy wieczorem wracamy do domu by odpocząć po całodziennej wędrówce,

" wieczór łagodnie spowija góry, doliny i pola,
słońce zachodzi powoli, ale nazajutrz powróci"


możemy wołać do Boga, by usłyszał nasze prośby:

"Boże, Ty przez jasne światło dzień stworzyłeś pełen blasku.
Teraz więc gdy noc się zbliża, racz wysłuchać nasze prośby.
Niech spoczynek nam przywróci,
sprawność znużonego ciała,
myśl odświeży
a sumienie niech ukoi łaską skruchy".


"O daj pozostać w Twojej obecności
by się radować tylko Tobą Panie".


Zanim jeszcze o cokolwiek poprosimy w modlitwie Boga - On wszystko wie.

"Przenikasz i znasz mnie Panie
Ty wiesz kiedy siedzę i wstaję
z dala spostrzegasz moje myli
przyglądasz się jak spoczywam i chodzę
i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku
Ty Panie je znasz w całości".


Chwalmy w modlitwie mądrość i dobroć Pana:

"Niech cały wszechświat głosi mądrość Boga
Niebo i lądy, planety i słońce
a dzień niech nocy wielkość opowiada
Stwórcy wszystkiego".

"Chwalmy Pana bo jest dobry
bo Jego łaska trwa na wieki".


Gdy ogarnia nas senność i znużenie z ufnością prośmy:

"Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie Boże prawy,
a gdy będziem zasypiali niech Cię nawet sen nasz chwali."


A kiedy znów obudzi nas brzask kolejnego dnia, zaśpiewajmy Panu:

"Kiedy ranne wstają zorze, Tobie ziemia, Tobie morze
Tobie śpiewa żywioł wszelki
Bądź pochwalon Boże wielki".


Opracowała Ewa Zarębska
Zdjęcie: Bożena Wojtysiak