Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Ogień cz. II

Drukuj PDF

grafikaOGIEŃ W NOWYM TESTAMENCIE
I DZIEJACH APOSTOLSKICH

"Duchu Święty, który zstąpiłeś na Apostołów w postaci języków ognistych..."

Ogień w Nowym Testamencie - oprócz starotestamentowego znaku każącej siły za zło - nabiera nowego znaczenia - symbolu Ducha Świętego. Wyraża również żar miłości Bożej czego dowodem są słowa Listu do Hebrajczyków "Bóg nasz bowiem jest ogniem pochłaniającym".

Prorok Jan Chrzciciel wołał:

"On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem, On wiejadło ma w ręku i oczyści swój omłot, pszenicę zbierze do spichlerza a plewy spali w ogniu nieugaszonym".

 

W Ewangelii świętego Mateusza, w której jest przedstawiony sąd ostateczny, ogień odegra straszliwą rolę. Bóg wówczas powie:

"Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie - pójdźcie błogosławieni Ojca mojego i weźcie w posiadanie Królestwo (...) i do tych po lewej stronie - idźcie precz ode mnie przeklęci w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom."

Ogień jako symbol Ducha Świętego przedstawiony jest na kartach Nowego Testamentu podczas Zesłania Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy. "Ukazały im się też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i nad każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym".

Obrzędy Kościoła Powszechnego, którego założycielami byli pierwsi Apostołowie, obdarzeni ognistą mocą Ducha Świętego od zarania nawiązuje do symboliki ognia w Biblii. Uwidacznia się to między innymi w liturgii wielkanocnej, gdy kapłan święci ogień i zapala "słup ognisty"- świecę paschalną - światło Chrystusa. Z płomieniem świec spotykamy się podczas oczekiwania na Wigilię Bożego Narodzenia, gdy uczestniczymy w Roratach. Płomień ognia jest też nadal znakiem, który towarzyszy "Nowonarodzonym z Ducha Świętego" podczas uroczystości Chrztu Świętego. Jest też w dłoniach umierających, którzy pokładają nadzieję w Boskim Ogniu Sprawiedliwości. Jak krzak gorejący - symbolizujący Jahwe - palił się a nie spłonął, tak lampka - paląca się wiecznym płomieniem przy tabernakulum - świadcząca o ponadczasowej obecności Jezusa Chrystusa, zdumiewa i rozpala nasze serca niepojętą miłością:

"O Światłości przysłoniona rzuć mi twój promienny blask
O Dobroci nieskończona otwórz dla nas skarby łask
Chlebie Życia przeobfity nasyć duszy mojej głód
Boski Ogniu Tu zakryty rozgrzej serca mego chłód"
.

 

Autor: Ewa Zarębska