Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Święto Miłosierdzia Bożego

Drukuj PDF

grafika

Szczęśliwy ten komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć

(Ps 32,1)

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
W PARAFII ŚWIĘTEJ JOANNY BERETTY-MOLLI

Jest takie miejsce w kościele, gdzie dokonuje się akt pojednania człowieka z miłosiernym Bogiem: przy konfesjonale stojącym zazwyczaj w zaciemnionym kącie kościoła, w miejscu "pełnym pokory i skruchy", w miejscu intymnym, gdzie człowiek - syn marnotrawny - spotyka się sam na sam z Chrystusem. Spotyka się z Chrystusem - lekarzem, którego nikt inny nie jest w stanie zastąpić. W tym zacisznym miejscu dokonuje się akt Bożego przebaczenia, dający spokój i radość duszy, choć niejednokrotnie akt poprzedzony burzliwą walką człowieka z grzechem. Grzechy przestają istnieć i "choćby były jak szkarłat jak śnieg stają się białe" (Iz 1,18).


Kluczem do pięknego przeżywania spowiedzi świętej jest wiara w niewidzialną obecność miłosiernego Boga w konfesjonale. I choć klękamy przy kapłanie - spowiedniku, który na mocy Jezusowego przekazania apostołom władzy odpuszczania grzechów czyni znak pojednania z Bogiem, to przecież penitent dokonuje wyznania grzechów przed samym Bogiem: "weźmijcie Ducha Świętego - którym odpuszczacie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie są im zatrzymane" (J 20,22).

 


Sakrament pokuty, choć odbywa się w duchowym wyciszeniu i skupieniu, jest aktem niebywale dynamicznym. Chrystus mocą Ducha Świętego dokonuje w ludzkich sercach rzeczywistych cudów: uwalnia człowieka od przewinień i uzdrawia duszę.

"Odkrywając wielkość miłości Boga nasze serce zostaje wstrząśnięte grozą i ciężarem grzechu" (Praktyczny Leksykon Modlitwy).

Spowiedź ma wymiar nie tylko pojednawczy; jest wyznaniem wiary w Boże Miłosierdzie. Przed przyjęciem Chrystusowego Ciała pod postacią chleba i wina mówimy: "Panie nie jestem godzien abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja." Słowa te odnoszą się również do nas gdy klęczymy przy konfesjonale oczekując na rozgrzeszenie.

Święty Jan Maria Vianney mówił:

"Gdy zaglądam w swe wnętrze odkrywam tylko grzechy, a i tak dobry Bóg nie pozwala mi ich widzieć wszystkich i poznać w całości. Na ten widok pogrążyłbym się w rozpaczy."

Święty Izaak napisał tak:

"Ten, kto został uznany za godnego ujrzenia samego siebie jest większy od tego, kto został uznany za godnego widzenia aniołów." (św. Izaak Syryjczyk "Sentences 50")

Żal za grzechy Sobór Trydencki definiuje jako "ból duszy i znienawidzenie popełnionego grzechu z postanowieniem nie grzeszenia na przyszłość" (KKK 1451).
Uświadamiamy sobie, że żal za grzechy jest najważniejszym elementem sakramentu pokuty. Skrucha oznacza oddanie się z pełną ufnością Bożemu Miłosierdziu. Marta Robin - mistyczka i stygmatyczka - na pytanie, jak dostąpić łaski żalu doskonałego wykrzyknęła: "to najwspanialsza z łask".
Poznanie grzechu pozwala doświadczyć miłosierdzia Boga i największej tajemnicy, jaką jest Jego bezinteresowna i nieskończona miłość.
Miłosierdzie Boże, które "spotykamy" przy konfesjonale, najsilniej promieniuje gdy Chrystus przez usta kapłana mówi: "odpuszczone są Twoje grzechy" (Mt 2,5; Łk 7,48).
Szczytem miłosierdzia Boga wobec każdego człowieka jest wcielenie Chrystusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie. Według Tomasza z Akwinu miłosierdzie jest największym przymiotem Bożym.

Bóg przypomniał o swoim miłosierdziu w orędziu skierowanym do świętej Faustyny. Nowe formy kultu miłosierdzia Bożego, które mają prowadzić do wiary w duchu ufności to: obraz Jezusa miłosiernego, święto Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godzina Miłosierdzia Bożego.

Obraz Jezusa miłosiernego
"Przez obraz ten będę udzielał wielu łask (Dz 57). Obraz ten ma przypominać żądanie mojego miłosierdzia, bo nawet wiarą najpilniejszą, nic nie pomoże bez uczynków" (Dz 742).

Święto Bożego Miłosierdzia
"Pragnę, aby było święto Miłosierdzia. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy; ta niedziela ma być Świętem Miłosierdzia (Dz 49).
W tym dniu otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego (...) niech nie lęka się zbliżyć do mnie żadna dusza, choćby grzechy jej były jak szkarłat" (Dz 699).

Koronka do Miłosierdzia Bożego
"... dla Jego bolesnej Męki - miej miłosierdzie dla nas i całego świata"

Godzina Miłosierdzia
"Ile razy usłyszysz jak zegar bije godzinę trzecią, zanurz się cała w miłosierdziu moim, uwielbiając i wysławiając je, wzywaj jego wszechmocy dla świata całego, a w szczególności dla biednych grzeszników, bo w tej godzinie zostało na oścież otwarte dla wszelkiej duszy" (Dz 1572).

Papież Jan Paweł II, jako drugą w kolejności ogłosił encyklikę o Bożym Miłosierdziu "Dives in misericordia", a gdy w Łagiewnikach pod Krakowem dokonał poświęcenia całego świata Bożemu Miłosierdziu, rozszerzył Jego kult na wszystkie kontynenty.

"Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny (...)
Nie postępuje z nami według grzechów naszych ani według win naszych nie odpłaca" (Ps 102,103).

Dawny tekst pieśni "Ciebie Boga wychwalamy" zawiera słowa ukazujące nadprzyrodzoną cnotę nadziei:

"Niech miłosierdzie Twoje Panie okaże się nad nami, jako my w Tobie nadzieję pokładamy."

Hymn "Magnificat", odmawiany na koniec nieszporów, pozwala nam uświadomić sobie odwieczny plan zbawienia świata i ufać Bożemu Miłosierdziu "z pokolenia na pokolenie aż do skończenia świata".

Śpiewajmy:

"Misericordias Domini in aeternum cantabo - Miłosierdzie Boże chwalmy na wieki"

 

Autor: Ewa Zarębska