Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00 i 18,30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Wydarzenia 2010

Klika słów o kolędzie... (2010)

Drukuj PDF

zdjęcie

Odwiedziny duszpasterskie w okresie Bożego Narodzenia wrosły bardzo silnie w naszą polską obyczajowość, w kalendarium każdej parafii i prawie każdego domu. Odwiedziny kapłana są okazją do wspólnej modlitwy ale także rozmowy o Bogu, o wierze, o parafii.
W związku z sytuacją nowej parafii w Złotnikach tematem dominującym były sprawy parafialne. Oto niektóre najczęściej poruszane tematy:

- Poprzez bliskość parafii, praktyki religijne w domu znacznie się poprawiły.
Jest dla mnie jasne, iż wiernych obecnych na mszach jest więcej. Bliskość kaplicy prowokuje do chrześcijańskiego spędzania niedzieli.

- Parafia jest nasza: nie jesteśmy tu anonimowi, w takiej małej wspólnocie relacje z kapłanem też mogą być bliższe.
Rzeczywiście, w parafii poznajemy się. Poprzez wspólny spacer do kościoła, poprzez udział we mszach i nabożeństwach, poprzez parafialne inicjatywy, poznajemy ludzi, których znaliśmy dotychczas tylko z widzenia. To jest nam wszystkim potrzebne. W ten sposób jest między nami chyba troszkę więcej życzliwości.

 

Więcej…
 

Pierwsza rocznica powstania parafii

Drukuj PDF

zdjęcie kaplicy

"Dobrze jest grać naszemu Bogu
wdzięcznie jest nucić pieśń pochwalną"

W piękny czas przeżywania świąt Bożego Narodzenia i rozpoczęcia Nowego Roku wpisuje się pierwsza rocznica powstania naszej parafii w Złotnikach.
Historia naszej parafii rozpoczyna się 1 stycznia 2009 roku. W tym to bowiem dniu erygowano parafię św. Joanny Beretta-Molla.

Rok temu - w miejscu gdzie dzisiaj stoi nasza parafialna kaplica - była łąka. Wielu z nas, obecnych parafian nie miało wtedy wyobrażenia, że naszą wspólnotę obejmie swoją opieką święta Joanna Beretta-Molla, a w przyszłości stanie tutaj nasz parafialny kościół.
Minął rok, który przyniósł wiele radości związanych z życiem naszej parafii. Mówił nam o nich nasz duszpasterz ksiądz proboszcz Jakub Knychała w ostatnim dniu minionego roku. Są one udziałem nas wszystkich, którzy jesteśmy zjednoczeni w żywym Kościele Chrystusa, bowiem Kościół traktowany jako wspólnota ludzi wierzących powołany jest do świadczenia swoim czynami o miłości Boga.

Więcej…
 

Triduum Paschalne i Wielkanoc

Drukuj PDF

grafika"I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Moc oczyszczenia win posiada tylko Jezus." (Dz 4,12).

Pierwszy raz (rok 2010 - przyp. webm.) w krótkiej historii naszej parafii przeżywaliśmy uroczystości Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego.
Drzwi wejściowe kaplicy otwarte na oścież świadczyły nie tylko o licznym uczestnictwie parafian w liturgii, ale także o otwarciu naszych serc na "nadzieję silniejszą niż śmierć", którą nam ofiarował Jezus Zmartwychwstały.

Istotą wielkoczwartkowej uroczystości jest pamiątka ustanowienia Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Eucharystia to greckie słowo oznaczające dziękczynienie. Uczestnicząc we Mszy Świętej łączymy się z Ostatnią Wieczerzą i składamy Bogu dziękczynienie.

Więcej…
 


Strona 4 z 5