Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Żywy Różaniec

 

Rozważania Tajemnic różańcowych


Spróbuj pogłębić swoje rozważania Tajemnic różańcowych za pomocą następujących tekstów:

Rozważania dominikańskie

Rozważania Sióstr Służebniczek

 

Rok 2017 we Wspólnocie Żywego Różańca

Drukuj PDF

Za nami rok 2017.

Ksiądz Proboszcz zapoznał parafian w dokonaniami minionego roku – są imponujące!

Pomyślałam troszkę o minionym roku i postarałam się o wspomnienia z roku 2017 dotyczące Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka. Nie ma tych dokonań oszałamiająco dużo, ale dziękujmy Bogu i za to troszkę:

1. Kilka osób z naszych wspólnot podjęło adopcje dziecka poczętego.

2. Kilka osób czynnie wzięło udział w przygotowaniach do odpustu parafialnego.

3. Kilka osób przygotowało poczęstunek dla pieszych pielgrzymów do Częstochowy.

4. Kilka osób wzięło udział w adoracji Najświętszego Sakramentu w Katedrze Poznańskiej.

5. 2 osoby biorą regularnie udział w dniach skupienia dla Żywego Różańca.

6. Prace upiększające i porządkowe w kościele i na terenie przykościelnym, to tez dzieło „naszych”.

7. Bielizna kielichowa, alby i ornaty – ich właściwe pielęgnowanie, to „nasz” wkład w godne sprawowanie nabożeństw.

8. Ofiara na potrzeby kościoła – niewielka, ale zawsze coś.

9. Kwiaty przy figurach Św. Rity i Św. Antoniego – oj, jak pięknie, zawsze zadbane.

10. Różaniec do granic – ależ to było przeżycie – dziękujemy ks. Proboszczowi za organizację.

11. Wysłane podpisy pod petycją w obronie życia.

12. Wycieczka do Bramy Poznania i odwiedziny w Seminarium Duchownym – organizatorom dziękujemy, a uczestników zachęcamy do powtórki, bo wiele osób przyznawało, że było bardzo ciekawie.

13. Msze Św. w każdą pierwszą środę miesiąca i spotkania formacyjne.

Tyle zebrałam i dziękuję serdecznie w imieniu naszej Wspólnoty wszystkim zaangażowanym , życząc zdrowia i radosnego działania w roku 2018 !

 

Bogusia

Nasze spotkania i nasze działania w 2017


 

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2018

Styczeń 2018 ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty  powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

 


Strona 1 z 3