Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Żywy Różaniec

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy 2018

Styczeń 2018 ewangelizacyjna: Aby w krajach azjatyckich chrześcijanie, wraz z innymi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją wiarą w pełnej wolności.

Luty  powszechna: Aby ci, którzy sprawują władzę materialną, polityczną lub duchową, nie pozwolili, by rządziła nimi korupcja.

Marzec ewangelizacyjna: Aby cały Kościół uznał pilną potrzebę formacji do rozeznania duchowego w aspekcie indywidualnym i wspólnotowym.

Kwiecień powszechna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

Maj ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją specyficzną misję, wykorzystując swoje twórcze zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.

Czerwiec powszechna: Aby sieci społecznościowe sprzyjały solidarności i poszanowaniu drugiego w jego odmienności.

Lipiec ewangelizacyjna: Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją pracą duszpasterską, czuli się wspomagani i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.

Sierpień powszechna: Aby wielkie wybory ekonomiczne i polityczne chroniły rodziny jako skarb ludzkości.

Wrzesień powszechna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji i pracy we własnej ojczyźnie.

Październik ewangelizacyjna: Aby osoby konsekrowane rozbudziły swój zapał misyjny i były obecne wśród ubogich, zepchniętych na margines i tych, którzy nie mają głosu.

Listopad powszechna: Aby język serca i dialogu przeważał zawsze nad językiem oręża.

Grudzień ewangelizacyjna: Aby osoby zaangażowane w posługę przekazu wiary potrafiły znaleźć język właściwy dla dzisiejszych czasów, w dialogu z kulturami.

 

 

Krótka historia i intencje parafialnych Róż Żywego Różańca

W dniu 7. października 2009 r.  w święto Matki Bożej Różańcowej powstała pierwsza Róża Żywego Różańca w naszej parafii.

Już wcześniej członkowie naszej wspólnoty parafialnej zgłaszali potrzebę powstania grupy, która byłaby modlitewnym zapleczem wszystkich spraw związanych z tworzeniem się nowej wspólnoty w Złotnikach i na Osiedlu Grzybowym.

Róża Różańcowa składa się z 20 osób. Zakłada się, że każda osoba codziennie modli się w podanych poniżej intencjach odmawiając jedną  dziesiątkę różańca. Każdy rozważa w danym miesiącu jedną tajemnicę różańca o dowolnej porze dnia.
W pierwszą środę miesiąca następuje wymiana tajemnic różańcowych i członek wspólnoty rozpoczyna rozważać nową tajemnicę różańca świętego.

Więcej…
 

Aktualności październik 2016

Drukuj PDF

Spotkanie w październiku 2016

5. 10 2016 r. odbyło się spotkanie Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka

  • O godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe,
  • O godz. 18.30 Msza Św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka

Aktualności:

1. Od 5 marca 2016 r. istnieje Margaretka dla o. Dariusza.

2. List Diecezjalnego Opiekuna Żywego Różańca, ks. Jana Glapiaka: - rekolekcje dla wspólnot - pielgrzymka ŻR do Fatimy z okazji 100 rocznicy objawień - Forum Duszpasterskie 24.09.2016r.

3. imieniny o. Damiana – 26 września. Życzenia od WŻR i Margaretki

4. Żywy Różaniec dla misji – przyłączamy się do tej ogólnopolskiej inicjatywy.

5. Suchy Las - ks. Tomasz, organizuje wyjazd do Łagiewnik- Krakowa – Częstochowy w dniach 19-20 listopada. Opłata ok. 150 zł z obiadem i noclegiem. Wyjazd w pt/sob. o 2.30.

6. Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy na październik 2016r.

Ogólna: Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla prawdy i silnym poczuciem etyki.

Ewangelizacyjna: Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii

7. Po wymianie tajemnic i aktualnościach adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Adoracje prowadziła wspólnota młodych z naszej parafii.

 


Strona 2 z 3