Msze Święte w dni powszednie 18.30 czwartek 8.30

w niedziele 8.00, 9.00 \ul.Słoneczna\, 10.30, 12.00, 18.30

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Żywy Różaniec

LIST APOSTOLSKI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

o RÓŻAŃCU

ROSARIUM VIRGINIS MARIAE

fragment

Rodzina: rodzice...

41. Jako modlitwa o pokój, różaniec był też zawsze modlitwą rodziny i za rodzinę. Niegdyś modlitwa ta była szczególnie droga rodzinom chrześcijańskim i niewątpliwie sprzyjała ich jedności. Należy zadbać, by nie roztrwonić tego cennego dziedzictwa. Trzeba powrócić do modlitwy w rodzinie i do modlitwy za rodziny, wykorzystując nadal tę formę modlitwy.

W Liście apostolskim Novo millennio ineunte zachęciłem do sprawowania Liturgii godzin również przez świeckich w zwyczajnym życiu wspólnot parafialnych i różnych grup chrześcijańskich. Pragnę uczynić to samo, gdy chodzi o różaniec. Są to dwie drogi kontemplacji chrześcijańskiej nie alternatywne, ale wzajemnie się uzupełniające. Proszę zatem tych wszystkich, którzy zajmują się duszpasterstwem rodzin, by z przekonaniem zachęcali do odmawiania różańca.

Rodzina, która modli się zjednoczona, zjednoczona pozostaje.Różaniec święty zgodnie z dawną tradycją jest modlitwą, która szczególnie sprzyja gromadzeniu się rodziny. Kierując wzrok na Jezusa, poszczególni jej członkowie odzyskują na nowo również zdolność patrzenia sobie w oczy, by porozumiewać się, okazywać solidarność, wzajemnie sobie przebaczać, by żyć z przymierzem miłości odnowionym przez Ducha Bożego.

Liczne problemy współczesnych rodzin, zwłaszcza w społeczeństwach ekonomicznie rozwiniętych, wynikają stąd, że coraz trudniej jest się porozumiewać. Ludzie nie potrafią ze sobą przebywać, a być może nieliczne momenty, kiedy można być razem, zostają pochłonięte przez telewizję. Podjąć na nowo odmawianie różańca w rodzinie znaczy wprowadzić do codziennego życia całkiem inne obrazy, ukazujące misterium, które zbawia: obraz Odkupiciela, obraz Jego Najświętszej Matki. Rodzina, która odmawia razem różaniec, odtwarza poniekąd klimat domu w Nazarecie: Jezusa stawia się w centrum, dzieli się zNim radości i cierpienia, w Jego ręce składa się potrzeby i projekty, od Niego czerpie się nadzieję i siłę na drogę.

... i dzieci

42. Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Czyż różaniec nie jest drogą życia Chrystusa od poczęcia do śmierci, aż do zmartwychwstania i wejścia do chwały? Coraz trudniej jest dziś rodzicom nadążyć za dziećmi na różnych etapach ich życia. W społeczeństwie rozwiniętej technologii, środków masowego przekazu i globalizacji wszystko stało się tak szybkie, a różnice kulturowe między pokoleniami coraz bardziej się zwiększają. Najróżniejsze przesłania i doświadczenia najmniej dające się przewidzieć prędko wkraczają w życie dzieci i młodzieży, a rodzice przeżywają nieraz udrękę, stając wobec grożących im niebezpieczeństw. Nierzadko doznają bolesnych rozczarowań, obserwując niepowodzenia swych dzieci ulegających ułudzie narkotyków, powabom rozpasanego hedonizmu, pokusom przemocy, najprzeróżniejszym przejawom bezsensu i rozpaczy.

Modlitwa różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi, która wychowuje je już od najmłodszych lat do tego codziennego momentu « modlitewnej przerwy » całej rodziny, z pewnością nie jest rozwiązaniem wszelkich problemów, ale stanowi pomoc duchową, której nie należy lekceważyć. Można by wysunąć zastrzeżenie, że różaniec wydaje się modlitwą niezbyt odpowiadającą gustom dzieci i młodzieży dzisiejszych czasów. Może jednak zastrzeżenie to opiera się na wyobrażeniu jego niedbałego odmawiania. Zresztą, o ile tylko zachowamy zasadniczą strukturę różańca, nic nie przeszkadza, aby dla dzieci i młodzieży jego odmawianie - tak w rodzinie, jak i w grupach - wzbogacić odpowiednimi elementami symbolicznymi i praktycznymi, które by pomogły w jego zrozumieniu i dowartościowaniu. Czemu nie spróbować? Duszpasterstwo młodzieżowe aktywne, pełne zapału i twórcze - Światowe Dni Młodzieży pozwoliły mi zdać sobie z tego sprawę - zdolne jest dokonać, z Bożą pomocą, rzeczy naprawdę znamiennych. Jeśli różaniec zostanie dobrze przedstawiony, to jestem pewien, że sami młodzi będą w stanie raz jeszcze zaskoczyć dorosłych, przyjmując tę modlitwę i odmawiając ją z entuzjazmem typowym dla ich wieku.


 

Aktualności wrzesień 2013

Blisko cztery lata temu w święto Matki Bożej Różańcowej,  zaczęła swoją modlitwę i pracę  pierwsza  grupa Żywego Różańca w naszej parafii.
Kolejny październik, miesiąc modlitwy różańcowej właśnie się zbliża. Czas więc na Twoje otwarcie się na modlitwę różańcową.

Proszę każdego , kto czyta ten tekst, o chwilę zastanowienia i o szczere odpowiedzenie sobie samemu na pytania:

- Czy jestem zdania, ze ktoś inny powinien modlić się, a ja jeszcze mam czas?
- Czy rozumiem, ze modlitwa codzienna i wspólnotowa ma szczególną siłę?
- Czy zdecyduję  się na podjęcie wyzwania, które właśnie słyszę i odpowiem na nie pozytywnie?

Jest ogromna potrzeba mobilizacji modlitewnej! Zapraszamy Ciebie drogi Czytelniku do wspólnoty różańcowej.

Informacje o Żywym Różańcu można znaleźć  na stronie internetowej naszej parafii.  Zgłoszenia do Róż Różańcowych można dokonać w zakrystii u księdza proboszcza oraz podczas spotkania w pierwszą środę miesiąca po mszy św.

 


 

Aktualności luty 2013

RóżaniecObecnie w parafii modlą się  członkowie czterech  Margaretek  i dwie pełne róże Żywego Różańca. Czekamy na nowych kandydatów do Żywego Różańca, szczególnie zachęcamy dzieci i młodzież. Pięknie byłoby, gdyby utworzyła się oddzielna róża dziecięco-młodzieżowa. Mamy już 14 młodych członków, czekamy więc na kolejne 6 osób!

Nasze  działania w ostatnim okresie koncentrują się wokół następujących spraw:

  • adopcja na odległość: „sponsorujemy” jednego chłopca z Konga z okręgu, w którym posługuje o. Eleutariusz,  franciszkanin. Z dobrowolnych ofiar członków ŻR i AM została opłacona roczna edukacja chłopca.
  • rozpoczęła się już praca nad kroniką Żywego Różańca i Apostolatu Margaretka.

 


 

 


Strona 3 z 3