Życzenia dla Księdza Proboszcza w dniu jego imienin

Drukuj

grafika

Życzenia dla Księdza Proboszcza w dniu Jego imienin


 

" Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem..."

( J 15,16)

Usłyszałeś te słowa Księże Proboszczu i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, aby stać się Kapłanem - mocnym ogniwem łańcucha łączącego wiernych z Bogiem.

Życzymy Ci

abyś jako duszpasterz dążył do celu i ciągle odkrywał dar i sens powołania

"... abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał..." (J 15,16)

i abyś inne owce, które nie są z Jego owczarni mógł przyprowadzić (por. J 10,16)


Życzymy Ci Księże Proboszczu

odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi powierzone.

Życzymy

abyś wobec dzisiejszego zalewu słów, dźwięków, obrazów nie pozwolił zagłuszyć w sobie Bożego głosu, a umocniony łaskami wiary i nadziei razem z wiernymi kroczył drogą ku niebu.

Życzymy

by wszelkie przeciwności stojące na drodze do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości.

Życzymy

aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między duszpasterzem a wiernymi

"a wtedy wszyscy poznają żeście moi, gdy miłość wzajemną mieć będziecie"

Życzymy Ci Księże Proboszczu

by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom.

Życzymy

abyś zmęczony wypełnianiem obowiązków i ciężarem odpowiedzialności zawierzył słowom Chrystusa:

"przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja Was pokrzepię" (Mt 11,28)

Życzymy

"Wszystkiego najlepszego

życia przecudownego,

miłości najpiękniejszej,

wiary choćby najmniejszej,

dobroci niewypowiedzianej,

mądrości niezbadanej,

przyjaciela prawdziwego,

szczęścia wiecznego."Msza św. w intencji Księdza Proboszcza z okazji imienin - 6 maja godz. 18.30