Dotknij Panie moich oczu

Drukuj

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał       D A h G A
Dotknij Panie moich warg,                          D A
abym przemówił – uwielbieniem                  h G A

Dotknij Panie mego serca i oczyść je            D A h
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie!   G  A