Dzięki za Twój Krzyż

Drukuj

Dzięki za Twój Krzyż,             D A h

dzięki za zwycięstwo Twe,          G D E A

dzięki, że Twa krew oczyszcza mnie,   D A h

dzięki za zmartwychwstanie Twe!       G e A D