Idzie mój Pan

Drukuj

Idzie mój Pan, idzie mój Pan                   e  C
On teraz biegnie, by spotkać mnie :/       a H7 e
Mija góry, łąki i lasy,                               e a e
By Komunii stał się cud,                          D H7 e
On chce Chlebem nas nakarmić               e a e
By nasycić życia głód.                             D  H7 e