Ja wierzę, że to Jezus

Drukuj

I. Ja wierzę, że to Jezus,                       E A H7
wierzę, że on Synem Boga jest.          E A H7
On zmarł i powstał aby żyć i za cenę śmierci życie dał.


R. Wierzę, że jest tu teraz,                    A H7 E
(On tu teraz jest),                           E A
stoi pośród nas!                               H7 E
ma moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc)‏
ma przebaczenia dar!

 

II. Ja wierzę Tobie Panie,
wierzę że Tyś Synem Boga jest.
Zmarłeś i powstałeś, aby żyć
i za cenę śmierci życie dać.

R: Wierzę że tutaj jesteś (Ty jesteś tu).
Stoisz pośród nas (stoisz pośród nas).
Masz moc nas teraz uzdrawiać (uzdrowienia moc).
Masz przebaczenia dar.