Jezu, ufam Tobie

Drukuj

Tak, jak jasne słońce patrzysz na mnie z góry             D G D
Nie zasłonią Ciebie nawet ciemne chmury.                  D G A
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię.                          D A h G
W miłosierdziu swoim nie opuścisz mnie.                    D A G A
Jezu ufam Tobie, Jezu kocham Cię.
Do swojego serca mocno przytul mnie...

2. Przyjaźń Twa serdeczna zawieść mnie nie może,
Grzechy me wybaczasz, miłosierny Boże.