Oto idzie mój Bóg

Drukuj

Oto idzie mój Bóg,                D
Oto idzie mój Król,                h
Oto Zbawiciel mój,                D
A imię Jego: Jezus                 A

Tęsknię za Tobą, Panie                 G A
Wiem, że przyjdziesz niebawem,    G A
Z głębi serca dziś wołam:                 G A
MARANA THA!                          D