Zobaczcie, jaką miłością

Drukuj

Zobaczcie, jaką miłością                D A h
obdarzył nas Ojciec.                     G E A
Ref.: Śpiewajmy dobremu Bogu    D A h
Alleluja!                                     G A D
On nazwał nas swymi dziećmi
i rzeczywiście nimi jesteśmy.