Ja chwalę Panie Cię

Drukuj

Ja chwalę Panie Cię, uwielbiam Imię Twe!      ADE
Ja wielbię Panie Cię, wywyższam Imię Twe!

Uderz z nami w dłonie swe  /4x

Tobie na chwałę klaszczmy
W dłonie swe!

Wznoszę swój głos, śpiewam Ci pieśń          E A
Składam mą cześć, chwałę chcę nieść!

Uderz z nami...