Jemu chwała i cześć

Drukuj

Czasami czuję się jak Jozafat stojąc przed wrogami      E A H
Chcę się poddać już, zawrócić już                             E A
Wtedy Duch przyjdzie i powie:                                E fis
Pokój ci dam! wniesie spokój w życie me                  A H E gis cis
Oto najsłodszy dźwięk w uszach mych                      A H

Jemu chwała i cześć                                               E
Gdy wkoło burza                                                   H cis
Bo ta bitwa nie twa                                               A
Lecz należy należy do Pana!                                    fis H

Jemu chwała i cześć                                              E
Cokolwiek się dzieje                                               H cis
Twa wiara wzmocni się                                          fis
Zwycięstwo będzie twe                                         AHE