Czcijmy Jezusa

Drukuj

Czcijmy Jezusa, czcijmy Go  /4x       D G A D (G A)


Powstał z martwych   /2x               A h
i On żyje na wieki już!                    A h
Powstał z martwych  /2x                A h
Więc razem się radujmy                  A
Świętując zmartwychwstania ten dzień!  G A D (GA)